Ðai Hoi Thu Nhân Thê Gioi 2010

WORLD THUNHAN DALAT UNIVERSITY CONGREGATION 2010

       Ghi Danh DĐại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2010

Quý anh chị hãy vui lòng điền đầy đủ chi tiết, nhất là những khung có dấu hoa thị *. Cố gắng đánh máy Họ và Tên có đủ các dấu tiếng Việt để tránh sai lầm khi BTC ghi tên anh chị vào danh sách. Dữ kiện sẽ được chuyển qua hệ thống email trong dạng an toàn (secure SSL).

Mẫu 1: Dành cho những anh chị đã có tên trong Danh Sách Đại Hội nhưng Ban Tổ Chức yêu cầu xác nhận lại để giúp điều chỉnh số người và tổng kết giá phí.

Mẫu 2: Dành cho những anh chị chưa có tên trong Danh Sách và muốn ghi danh với Ban Tổ Chức để tham dự Đại Hội.

Thân ái kính chào quý Anh Chị và hẹn gặp trong Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2010, ngày 27 tháng 11 năm 2010, tại Melbourne, Úc Châu.

Xin hãy bấm vào trong khung hình thích hợp dưới đây để bắt đầu điền tên và chi tiết - trước khi bấm nút "Submit" - gởi đến Ban Tổ Chức.

Chân thành cám ơn quý anh chị.

Gõ Tiếng Việt Có Dấu từ Máy PC hay Apple/Mac

Anh chị không cần phải cài đặt bất cứ một phần mềm nào hay điều chỉnh chi cả. Hãy bắt đầu gõ những gì anh chị muốn viết bằng tiếng Việt trong ô trắng của trang web có địa chỉ liên kết ngay đây, theo bất cứ cách gõ nào mà anh chị quen nhất. Khi xong thì select hết (Ctrl A) những gì đã viết, rồi copy (Ctrl C) và paste (Ctrl V) vào bất cứ nơi khác mà anh chị muốn như yahoo email, Microsoft Word, diễn đàn (forum)...

Hãy bấm vào địa chỉ trang web sau đây để đến trang đánh máy chữ Việt: http://www.angeltech.us/viet-anywhere

             Mẫu 1:  Tái Xác Nhận và Giá Phí

Dành cho những anh chị đã có tên trong Danh Sách Đại Hội nhưng Ban Tổ Chức BTC yêu cầu xác nhận lại để giúp điều chỉnh số người và tổng kết giá phí.

 

              Mẫu 2: Ghi Danh Tham Dự Đại Hội

Dành cho những anh chị chưa có tên trong Danh Sách và bây giờ muốn ghi danh với Ban Tổ Chức để tham dự Đại Hội.

 

 

Hình 1 - Đại Hội Thu Nhân Thế Giới, Washington 2008
Hình
2 - Đại Hội Thu Nhân Thế Giới, California 2002
Hình
3 - Đại Hội Thu Nhân Thế Giới, Houston 2004
Hình 4 - Đại Hội Thu Nhân Thế Giới, Vancouver 2006
(courtesy photos of tn_northca webshots)

Members Area

Thu Nhân Thê Gioi 2010

Thụ Nhân Victoria

bách niên chi kế
mạc như
 
THỤ NHÂN

Trang Thụ Nhân

Recent Videos

2313 views - 0 comments
2321 views - 1 comment
1862 views - 0 comments
3340 views - 1 comment

Recent Photos

Recent Blog Entries

Newest Members