Ðai Hoi Thu Nhân Thê Gioi 2010

WORLD THUNHAN DALAT UNIVERSITY CONGREGATION 2010

         Danh Sách Thụ Nhân Tham Dự ĐHTNTG Melbourne 2010         

                Á CHÂU : 19              

KHOA HỌC
+ Ngô Thi Thanh Nhàn, KH - VN

CHÍNH TRỊ KINH DOANH
+ Vũ Trọng Thức, CTKD1 - VN

+ L
ương Quang Thạch CTKD3 - VN
+ Phạm Thị Lâm Viên, CTKD6 - VN
+ Lê Thị Kim Hoàng, CTKD8 – VN
+ Lê Thị Minh, CTKD8 - VN
+ Trần Thị Út, CTKD8 - VN
+ Nguyễn Thị Ngọc Bích CTKD8
+
Ngô Tấn Bán, CTKD9 – VN

+ Phạm Thị Nam, CTKD9 - VN
+ Nguyn Thị Thanh Hương, CTKD11 - VN
+ Trương Thị Ngọc Mai, CTKD9 - VN
+ Trần Thị Bạch Yến, CTXH1 - VN

THỤ NHÂN B
+ Hồng Thị Bích Phượng - VN
+ Lê Thị Thông
, Thân Hữu - VN
+ Nguyễn Anh Tuấn - VN
+ Trần Tảo - VN

THỤ NHÂN C
+ Tường Vi - VN
+ Vũ Phan Huy Cường - VN

                MỸ CHÂU : 34               

+ GS Trần Long, Cựu Khoa Trưởng CTKD - US
+ Cô Trần Long Ánh Nguyệt, Cựu Giám Đốc Thư Viện ĐHDalat - US

KHOA HỌC
+ Phan thị Ngọc Lê Sally, KH70 - CAN

CHÍNH TRỊ KINH DOANH
+ Huỳnh Mỹ Phương, CTKD1 - FL, US
+ Lê Thanh Tâm, CTKD1 - MI, US
+ Lê Tín, CTKD1 - CA, US
+ Nguyễn Ngọc Châu, CTKD1 - OR, US

+ Nguyễn Việt Dũng, CTKD1 - CA, US
+ Trịnh Hoàng Giang, CTKD1 - KS, US
+ Phùng Quốc Tường CTKD2 - MD, US
+ Lâm Tuyết Nhung, CTKD4 - FL
, US
+ TrầnKiêm KhanhLiêu , CTKD4 - CA, US
+ Trần Trí, CTKD4 – TX, US
+ Nguyễn Hải, CTKD7 - CAN
+ Hoàng Cao Lu
ân, CTKD7 - CA, US
+ Lê Thị Thanh, CTKD8 - CAN
+ Nguyễn Đức Trọng, CTKD8 -
US
+
Chung Thế Hùng, CTKD10 - CAN
+ Thái Văn Lươm, CTKD10 - TX, US
+
Phạm Jeannie, CTKD11 - CA, US

THỤ NHÂN B
+ Lê Cẩm Tú - MI, US
+ Nguyễn Mỹ – FL, US
+
Nguyễn Thị Hạnh – TX, US
+ Nguyễn Tuyết Mai – TX, US
+ Pierre Lachapelle - CAN
+ Trần Kiêm Chiêu - CA, US
+ Trịnh N. Phú - KS, US
+ Vũ Thị Xuân Lan - MD, US
+ Vũ Thi Ngọc Mân - Thân hữu - MD, US

THỤ NHÂN C
+ Huỳnh Thu Trang - FL, US
+ Nguyễn Thanh Anh Thảo - CAN
+ Lê Thị Hữu - FL, US
+ Trà Tú - FL, US
+ Trà Nga - FL, US

                 ÂU CHÂU : 10            

+ GS Lâm Thành Liêm, Cựu Gs Địa Lý VDH Dalat & Trưởng Ban Địa Lý DH Văn Khoa Saigon - FR
+ B. Nguyễn thị Cúc, Cựu Gs Địa Lý VDH Dalat & DH Văn Khoa Saigon - FR

VĂN KHOA
+ Quản Mỹ Lan, SP-VK66-70 - FR
+
Qunh Mai, VK - DK

CHÍNH TRỊ KINH DOANH
+ Đoàn Trần Nghi, CH CTKD - FR
+ Nguyễn Ngọc Thương, CTKD1 - FR
+ Trần thị Liên Hương, CTKD8 - FR

THỤ NHÂN B
+ Chị Đoàn Trần Nghi
+ Phạm Ngọc Lân - FR
+ Nguyễn Hữu Kinh, - FR

     ÚC CHÂU & ĐẠI DƯƠNG : 102      

+ Ô. Trần Đăng Đại, Cựu Gs Văn Khoa VDH Dalat - NSW, AU

VĂN KHOA
+ LM Anthony Nguyễn Hữu Quảng, VK73 - VIC, AU
+ Phạm Văn Lưu, VK66-69 (CTKD1) - VIC
, AU
+ Lâm Tịnh Tâm, VK - NSW, AU
+ Nguyễn Văn Tám, VK68 - VIC, AU
+ Nguyễn Thị Kim Ngân, VK71 - ACT, AU
+ Nguyễn Xuân Hưng, VK74 - VIC, AU

KHOA HỌC
+ Nguyễn Xuân Tiên, KH70 - VIC
, AU
+ Trịnh Ngọc Mai, KH70 - VIC, AU

CHÍNH TRỊ KINH DOANH
+ Đặng Kim Ngọc, CTKD1 - NSW, AU
+ Đoàn Công Chánh Phú Lộc, CTKD1 - SA
, AU
+ Huỳnh Nhân Khiêm, CTKD1 - NSW, AU
+ Lê Tấn Thiện, CTKD1 - NT, AU
+ Ngụy Ngâu, CTKD1 -
NSW, AU
+ Nguyễn Quốc Vọng, CTKD1 - VIC, AU
+
Phạm Thanh Thiên, CTKD1 - QLD, AU
+ Phong Lan Edwards, CTKD1 - VIC, AU
+ Nguyễn Thế Nghiệp, CTKD1 - VIC, AU
+ Trần Việt Hùng, CTKD1 (VK) - VIC, AU
+ Hà Ngọc Lan, CTKD2 - SA, AU
+ Lê Minh Hiếu Sophie, CTKD2 - NSW, AU
+ Nguyễn Ngọc Quế, CTKD2 - VIC, AU
+ Nguyễn Thành Chấn, CTKD2 - VIC, AU
+ Nguyễn Phi Tiến, CTKD3 - VIC, AU
+ Hàn Thi Cẩm Diệu, CTKD4 - NSW, AU
+ Lê Vũ Giao, CTKD4 - QLD, AU
+ Thái Hồng Tân, CTKD4 - VIC, AU
+ Tôn Thất Dũng, CTKD4 - NSW, AU
+ Đỗ Quang Khanh, CH CTKD 72-74 (K5) - VIC, AU
+ Hoàng Ngọc Sơn, CTKD5 - VIC, AU
+ Ngô văn Thành
, CTKD5 - VIC, AU
+ Nguyễn thị Lài, CTKD5 - VIC, AU
+ Nguyễn Đức Thuận, CTKD5 - SA, AU
+ Nguyễn Thuận Linh, CTKD5 - SA, AU
+ Dương Thi Xuân Hương, CTKD6 - NSW, AU
+ Đặng Văn Tuế, CTKD6 - VIC, AU
+ Nguyễn Hồng Anh, CTKD6 - VIC
, AU
+
Nguyễn Như Hổ, CTKD6 - WA, AU
+ Nguyễn Thị Thanh, CTKD6 - VIC, AU
+ Nguyễn Thị Thu, CTKD6 - VIC, AU
+ Trần Ngọc Qưới, CTKD6 - VIC, AU
+ Viên Thu Vân, CTKD6 - VIC, AU
+ Nguyễn Thị Châu, CTKD7 - VIC, AU
+ Phạm Thanh Vũ, CTKD7 - VIC, AU
+ Trần Quan Vinh, CTKD7 - VIC, AU
+ Đặng Xuân Lan, CTKD8 - VIC, AU
+ Lâm Quốc Thành, CTKD8 - VIC, AU
+
Thái, CTKD8 - VIC, AU
+ Phạm Thị Lâm Đồng CTKD8 - NC
+ Viên Thế Khanh, CTKD8 - VIC, AU
+ Vũ Ngọc Bảo, CTKD8 - VIC, AU
+ Đặng Cẩm Tú, CTKD9 - VIC, AU
+ Đoàn Thị Hồng Loan, CTKD9 - QLD, AU
+ Nguyễn Minh Châu, CTKD9 - NSW, AU
+ Hồ Ngọc Thu, CTKD9 - VIC, AU
+ Nguyễn Ngọc Ngãi, CTKD9 - VIC, AU
+ Phan Đức Lý, CTKD9 - VIC, AU
+ Quách Hưng, CTKD9 - VIC, AU
+
Trần Bình Dũng, CTKD9 - NSW, AU
+ Trang Kim Teng, CTKD9 - SA, AU
+ Dương Chí Thanh, CTKD10 - NSW, AU
+ Lê Văn Hiếu, CTKD10 - SA Deputy Governor, AU
+ Lê Văn Phú, CTKD10 - VIC, AU
+ Nguyễn Huệ, CTKD10 - VIC, AU
+ Quách Thị Hương, CTKD10 - VIC, AU

THỤ NHÂN B
+
Nguyễn Hoàng Thịnh - VIC, AU
+ Anthony Michael Edwards - VIC, AU
+ Đỗ Thị Vui - VIC, AU
+ Hoàng Như - VIC, AU
+
Lâm Công Tâm - ACT, AU
+ Lâm Thụy Linh - VIC, AU
+ Lê Thị Phương Lan - SA, AU
+ Lương Thụy Quí - VIC, AU
+ Nguyễn Mạnh Hùng - VIC, AU
+ Nguyn Bích Thủy - NSW, AU
+
Nguyễn Đình Hòe - VIC, AU
Nguyễn Huỳnh Hoa - VIC, AU
Nguyễn Kim Thi - VIC, AU
+ Nguyễn Thị Nguyệt
- VIC, AU
+ Nguyễn Văn Sanh - QLD
, AU
+ Nguyễn Thị Bích Ngọc - NSW, AU
+ Pham Thi Thanh Mai - VIC, AU

+ Phó Đức Hải - VIC, AU
+ Chị Dương Chí Thanh - NSW, AU
+ Trần Honoré - NC
+ Trần Thu Trâm - VIC, AU
+ Võ Thị Bạch Ngọc - QLD, AU
+ Lê Trung Thành - Thân hữu - VIC, AU
+
Lê Vân - Thân hữu - VIC, AU
+ Trần Thị Kim Hảo - VIC, AU

THỤ NHÂN C
+ Nguyễn Quốc Ánh - VIC, AU
+ Nguyễn Thị Thơ - VIC, AU
+ Nguyễn Hoàng Tiên - VIC, AU
+ Phạm Nguyễn Hồng Ân - VIC, AU
+ Đặng Trường Lâm - VIC, AU
+ Đặng Thanh Chương - VIC, AU
+ Phạm Nguyễn Thảo Quyên – VIC, AU
+ Phạm Nguyễn Quốc Anh – VIC, AU
+ Phạm Nguyễn Việt Anh – VIC, AU

+ Phó Ngọc Thanh Loan - VIC, AU
+ Sam Musso - VIC, AU
+ Võ Thanh Duy Văn - NSW, AU

TỔNG SỐ: 165

Cập nhật ngày 21 tháng 11 năm 2010

 

Những thông báo và tin tức do Trưởng Ban Tổ Chức ĐHTNTG 2010 gởi đến các nhóm hội thảo và đăng tải trên trang mạng nầy mới là chính thức và trung thực. Xin loại bỏ những thư tín vô danh và chưa được sự chấp thuận của BTC mà quý vị có thể nhận phải. Nếu có điều nghi ngờ, xin hãy liên lạc với chúng tôi tại trang http://daihoithunhan2010.webs.com/thutin.htm

All announcement and information posted by the Chairman of World Thu Nhan Congregation 2010 Inc. in discussion groups and published on this website are official and genuine. Please disregard anonymous and unauthorized email messages you may have received. If in doubt, please contact us on http://daihoithunhan2010.webs.com/thutin.htm

Incorporated Association No. A0054434F, Melbourne, Victoria - Australia

Members Area

Thu Nhân Thê Gioi 2010

Thụ Nhân Victoria

bách niên chi kế
mạc như
 
THỤ NHÂN

Trang Thụ Nhân

Recent Videos

2313 views - 0 comments
2321 views - 1 comment
1862 views - 0 comments
3340 views - 1 comment

Recent Photos

Recent Blog Entries

Newest Members