Ðai Hoi Thu Nhân Thê Gioi 2010

WORLD THUNHAN DALAT UNIVERSITY CONGREGATION 2010

Web Store

Dac San DHTNTG 2010

$20.00

Ban Tổ Chức sẽ có đủ số lượng Đặc San Đại Hội Thụ Nhân 2010 để thỏa mãn nhu cầu của những Anh Chị Thụ Nhân và Thân Hữu đặt mua.


Giá Đặc San là AU$20 / cuốn + cước phí.


Tại Úc Châu, cộng thêm AU$2.50 bưu phí

Tại Bắc Mỹ và Âu Châu, BTC sẽ gởi đến một địa chỉ tại Hoa Kỳ hoặc Âu Châu, sau đó sẽ phân phát đến từng người. Cước phí bưu điện là US$4.00 / cuốn.

Lưu ý : Vì chưa thiết lập trương mục PayPal nên anh chị có thể đặt mua và trả tiền theo chi tiết trong trang http://daihoithunhan2010.webs.com/dacsan .htm . Chân thành cám ơn .

Item Added.
Adding Item.